Sadama eeskiri

Abaja Sadam

 1. Sadama üldandmed
Sadama nimiABAJA SADAM
Sadama koodEE ABJ
Sadama aadressAbaja sadam, Abaja küla, Saaremaa vald, Saare maakond 93411
Sadama ülesannePaadisadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Ärinimi/PerekonnanimiMittetulundusühing ABAJA PUHKEALA
Registri kood80554793
Telefon+37256647711; +37253403409
E-postabaja@abaja.ee
Kodulehtwww.abaja.ee
Veekogu nimetusLäänemeri
Navigatsiooniperiood15. aprill – 30. oktoober
 1. Sadama asukoht
Sadama kordinaadid58°22’10.73”N ; 22°01’04.18”E
Katastritunnus71401:001:0053
Pindala (m²)9612.3
 1. Sadama tehnilised andmed
Kai kohtade arv12
Veesõiduki suurim pikkus (m)6.0
Veesõiduki suurim laius (m)2.0
Veesõiduki suurim süvis (m)0.4
Sissesõidutee väikseim laius (m)6.0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77 0.8
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000 0.6
 1. Kaid
NimetusLiikSügavus kai ääres (m) BK77 Sügavus kai ääres (m) EH2000 Pikkus(m)
KaiStatsionaarne kai1.31.120.1
UjuvkaiUjuvkai1.31.130.0
 1. Veesõidukite sadamasse sisenemise korraldus

Abaja sadam on mõeldud peamiselt kohaliku kogukonna veesõidukitele/paatidele. 

Külalisaluste sisenemine, sildumine ja veeskamine (slipi kasutamine) toimub kokkuleppel sadama valdajaga ja külalise omal vastutusel.

 1. Veeliikluse korraldus sadama akvatooriumil
 • Kõikide aluste liikumiskiirus kogu sadama veealal ei tohi ületada 3 sõlme ja peab tagama ohutu liiklemise.
 • Aluste ümberpaigutamist võib teostada ainult sadama valdaja loal.
 • Sildumise koha määrab sadama valdaja.
 • Sildumisel tuleb järgida head meretava.
 • Sildumisel ei tohi ohustada teisi väikelaevu ega sadamarajatisi.
 • Sildumisotsad tuleb kinnitada ja vendrid asetada nii, et ohutu seismine nii oma kui  kõrval seisvatele alustele oleks tagatud iga ilmaga.
 • Akvatooriumis ujumine keelatud.
 1. Veesõidukite sadamas seismise korraldus
 • Väikelaev võib sadamas seista üksnes sadama valdaja loal. 
 • Järgida häid meresõidu tavasid ja käituda viisakalt ja lugupidavalt teiste suhtes.
 • Järgida sadamass viibides keskkonnakaitse nõudeid tulenevalt kehtivatest õigusaktidest.
 • Tulekahjust laevas või tulekahju avastamisest sadamaalal on väikelaevajuht või teda asendav isik kohustatud teatama viivitamatult hädaabinumbrile 112 ja teavitama sadama valdajat
 • Reostuse puhul teavitama viivitamatult keskkonnainspektsiooni 1313 ning sadama valdajat ja reostuse likvideerimisest andma kõik endast oleneva.
 1. Veesõidukite sadamast lahkumise korraldus

Laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eelistus, v. a. juhul kui tegu on hädaolukorraga.

 1. Osutatavad sadamateenused ja sadamateenuste osutamise korraldus

Tasulisi sadamateenuseid ei osuta

 1. Reisijate teenindamise korraldus sadamas

Reisijate teenindamine puudub

 1. Meditsiiniabi korraldus sadamas

Meditsiinilise abi saamiseks pöörduda kiirabisse telefonil 112

 1. Tuleohutusnõuded sadamas ja päästetööde korraldus
 • Tuleohutusnõuete täitmise eest väikelaeval vastutab väikelaeva kapten või asendav isik.
 • Tulekahjust laevas või tulekahju avastamisest sadamaalal on väikelaevajuht või teda asendav isik kohustatud teatama viivitamatult hädaabinumbrile 112 ja teavitama sadama valdajat.
 1. Päästeameti ja muu abi andva või järelevalvet teostava asutuse väljakutsumise kord.
 • Päästeteenistuse ja politsei väljakutsumine telefonil 112
 • Keskkonnainspektsioon telefonil 1313 (reostuse korral)
 1. Vastutus sadama eeskirjade rikkumise eest
 • Kõik Abaja paadisadama territooriumil viibivad isikud peavad täitma sadama valdaja korraldusi.
 • Väikelaevade juhid, organisatsioonid ja üksikisikud, kes oma käitumisega on tekitanud sadamale kahju on kohustatud selle hüvitama vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 • Väikelaevade juhid, organisatsioonid või üksikisikud, kelle käitumise tagajärjel on rikutud sadama veealal puhtust naftareostuse, õlireostuse, fekaalreostuse või mingil muul moel, kannavad vastutust vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele. Samuti tuleb süüdlasel hüvitada sadamale kahju, mis on tekkinud reostuse likvideerimise tõttu.
 1. Sadamaala skeem ning navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan

Sadamast väljasõit on märgistatud poidega. Välja sõites paremale jäävad punased poid ja vasakule rohelised poid. Lahes olevad suured kivid on märgistatud kollaste poidega.

 1. Parkimine sadama alal

Parkimise korraldamise eest vastutab sadama valdaja.

Parkimiseks sadama territooriumile võtta ühendust sadama valdajaga.

Parkimise korral veenduda, et slipiteele, lossimiskohale ja pääs ujuvkaile oleks tagatud.